צופר אש פנימי

צופר אש פנימי

תפקידו להתריע את השוהים במבנה מפני פריצת דלקה ע"י צופר בעל עוצמת שמע גבוהה. כמו כן משולבת בצופר נורית אדומה המאפשר סימון ויזואלי רציף על תקינותו של הצופר ובעת הצורך תדלק הנורית בעוצמה גבוהה דבר המעיד על דלקה.