צופר אש חיצוני

צופר אש חיצוני

תפקידו להתריע את השוהים מחוץ למבנה מפני כניסה למבנה הנמצא ברגעים אלו בסכנה.הצופר החיצוני מאופיין בעוצמת שמע גבוהה מאוד ובנצנץ המאפשר אינדיקציה ויזואלית גם בלילה.