נורית סימון

נורית סימון

תפקידה לאפשר התראה ויזואלית משנית לגלאי העשן במקרים בהם הם מותקנים במקומות נסתרים מהעין כגון חדרים סגורים או מעל תקרות אקוסטיות. נורית הסימון מחוברת לגלאי אחד או לקבוצת גלאים והיא נותנת אינדיקציה על הפעלתם. כמו כן תפקידה של נורית הסימון בעת הפעלתה לעזור למכבי האש לאתר באופן מהיר יותר את מקור האש באתר וע"י כך לחסוך בזמן ולצמצם נזקים.