לחצן ניפוץ

לחצן ניפוץ

במקרים רבים הובן כי האדם בעזרת חושיו המפותחים מהווה אינדיקציה טובה יותר להתראה מוקדמת של פריצת דלקה. כחלק מהפקת לקחים צורף אל מערכת הגילוי לחצן ניפוץ המאפשר הפעלה ידנית של מערכת הגילוי במקרה שריפה עוד לפני שהיא נקלטה בגלאי העשן. ישנם שתי סוגי גלאי עשן:האחד אדום ואילו השני צבעו צהוב. הלחצן האדום תפקידו להפעיל את צופר האזעקה וע"י כך להתריע למכבי האש ואת השוהים במבנה על דלקה.תפקידו של הלחצן הצהוב הוא להפעיל את מערכת הכיבוי האוטומטי המשולבת עם מערכת הגילוי אש עשן. על הלחצן ישנה נורית אדומה המאפשרת לנוכחים לדעת על תקינות הלחצן.