כיבוי אוטומטי ע"י גז

כיבוי אוטומטי ע"י גז

תפקידה של המערכת היא לדכא את האש ע"י שחרור גז בעת דליקה. ניתן להפעיל את המיכל בשלושה דרכים:חשמלית,ידנית(ע"י שחרור פין אבטחה והפעלה ידנית) וע"י אספקת גז חנקן בלחץ. המערכת משולבת עם מערכת גילוי האש ומשווקת בשני גדלים (5/10 ליברות).