חייגן אוטומטי

חייגן אוטומטי

תפקידו ליצור קשר בעת הצורך עם כוחות ההצלה ובעלי העניין ע"י חיוג טלפוני והשמעת הודעה מוקלטת מראש המציינת כי מתרחש אירוע באתר ואת כתובתו המדוייקת. אל החייגן אנו מכניסים רשימת מספרי טלפון מראש הכוללת עד 10 מנויים ובשעת דליקה ייצור החייגן קשר עם אותם מנויים וביניהם כוחות ההצלה ויתריע על הפעלת מערכת גילוי האש באתר ביחד עם כתובתו. תפקידו של הכיבוי האוטומטי הוא לדכא את האש בשעת שריפה ע"י תרכובת כימית מיוחדת. הכיבוי האוטומטי משולב עם מערכת גילוי האש אשר נותנת בשעת הצורך אינדיקציה למערכת הכיבוי האוטמטי לפרוק את תכולתה וע"י כך לדכא את האש. ישנם מספר דגמים וצורות של כיבוי אש אוטומטי בהתאם לצורך ההתקנה.