גלאי סורג

גלאי סורג

גלאי הסורג כולל 2 יחידות גלאים האחת משדר ואילו השנייה מקלט. גובה הגלאי נע בגבהים שנעים בין 0.5 – 2 מטר. בין שתי היחידות עוברות בין 2 ל-12 קרניים דבר היוצר גדר אלקטרונית לא ניתנת לעקיפה.בעת חציית הקרניים תופעל מערכת האזעקה. הגלאי הינו ממוחשב וניתן לתכנות כך שרק חצייה של שתי קרניים ומעלה תפעיל את המערכת ואילו חצייה של קרן אחת דבר המאפיין חצייה של בעל חיים או עלים העפים ברוח לא תפעיל את מערכת האזעקה אלא תחשיב זאת כאזעקת שווא. את הגלאים ניתן להתקין במרחקים של 10-250 מטרים תלוי בדרישה.