גלאי חום

גלאי חום

הינם גלאים אשר מודדים באופן קבוע את הטמפ' בסביבה הקרובה לגלאי. גלאי החום משלב שתי אופני גילוי: האחד מדידה קבועה של הטמפ' והשני קצב עליית הטמפ'. גלאי החום מותקנים בד"כ במקום גלאי העשן במקומות אשר סביר להניח שגלאי העשן יגרמו לאזעקת שווא כמו מטבחים וחדרי גנרטור.