גלאי הצפה אלחוטי

גלאי הצפה אלחוטי

גלאי הצפה הינו גלאי המותקן סמוך לריצפה והוא מאפשר קבלת התראה מוקדמת מפני הצפת מים במקום שבו הוא מותקן גם כאשר המערכת אינה דרוכה.