אינטרקום טלויזיה

אינטרקום טלויזיה

מערכות האינטרקום טלוויזיה הינן מערכות המשלבות פנל חיצוני המשולב עם מצלמה ועמדת פנל פנימי המשולבת עם מסך. בעת לחיצה על הכפתור בפנל החיצוני נישמע צלצול בפנל הפנימי המורה על קריאת אורח העומד בשער. כעת נפתח בפנל הפנימי המסך ובו תצוגה חיה וצבעונית של האדם המבקש להיכנס אל שטחכם. רק לאחר זיהוי ויזואלי ודאי של האורח ניתן לפתוח בלחיצת כפתור את השער החשמלי.